donderdag 27 februari 2014

Filmpjes Nieuwerbrug Kiest Voorrr..N

De eerste filmpjes van Nieuwerbrug Kiest Voorrr... zijn geplaatst op nieuwerbrug.net.Redactioneel stukje Nieuwsbrug valt niet goed

In het februarinummer van de Nieuwsbrug is een redactioneel stukje gepubliceerd dat niet overal goed is gevallen. Ook de WIN is erop aangesproken. In de vergadering van 17 maart is hier aandacht aan besteed.
Het stukje is volgend de redactie geplaatst vanwege de grappig bedoelde woordspeling die erin zit: "pikken" als "inpikken" en als "voor lief nemen". Maar lezers hebben zich gestoord aan de context waarin dat gebeurt, een context die je best wel tendentieus kunt noemen. De WIN gaat ervan uit dat het een wat ondoordachte "slip of the pen" is geweest en zou het sjiek vinden als de redactie zou rechtzetten. De WIN heeft overigens geen enkele bemoeienis met of invloed op de inhoud van de Nieuwsbrug. (Nieuwerbrug.net evenmin. red.)

Ruud de Bruijn - WIN

maandag 10 februari 2014

KINDERBINGO

Evenementencommissie Wierickehuis organiseert in de voorjaarsvakantie, op dinsdag 18 februari, een kinderbingo. Deze bingo is voor kinderen vanaf 4 jaar, ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te helpen met het aanstrepen van de nummers.
De bingo word gehouden in het wierickehuis in Nieuwerbrug en begint om 14.00 uur.
Er zullen vele leuke prijzen te winnen zijn. We zullen 6 ronden spelen en een boekje kost € 3,00. (één kaartje voor een rondje kost € 0,50).


Evenementencommissie Wierickehuis

vrijdag 7 februari 2014

Computercursus voor ouderen

Stichting Welzijn Ouderen wil eind februari/begin maart bij voldoende belangstelling een computercursus Internet en Word starten.
Deze cursus richt zich op de beginnende internet gebruiker.
Wat is Internet/ Wat heb je eraan?
De lessen zullen plaatsvinden in het
Hofhuis Erasmushof 41 te Bodegraven op de vrijdagochtend.
De kosten voor 8 lessen bedragen 125 euro 
 Bij minimaal 7 deelnemers gaat de cursus door!

Informatie en aanmelden kan bij de
SWOB, Rijngaarde 1
tel. 0172-614500
email  t.blijleven@swobodegraven.nl

INVULLEN BELASTINGFORMULIEREN BODEGRAVEN-REEUWIJK

Als het invullen van een belastingformulier voor u een lastige klus is en als u geen kinderen of kennissen heeft die dit voor u kunnen doen: dán biedt de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB) u hulp aan.
De hulp wordt geboden door  een groep vrijwilligers die, onder auspiciën van de SWOB, kennis van zaken hebben en bereid zijn om ouderen in de hele gemeente Bodegraven-Reeuwijk te helpen bij het verzorgen van een belastingaangifte.
Het gaat om een gratis dienstverlening. Er zijn echter wel ‘spelregels’: het moet niet om een heel ingewikkelde aangifte gaan. De vrijwilligers kunnen ook niet verantwoordelijk worden gesteld! Ouderen met bijv. een wat hoger pensioen of een groot eigen vermogen zullen wij doorverwijzen naar een administratiekantoor.
Mocht u geen belastingbiljet ontvangen, dan loont het wellicht de moeite na te gaan of u in aanmerking komt voor teruggave. Veel mensen van 65 jaar en ouder hebben voldoende aftrekposten om voor die teruggave in aanmerking te komen.
Ook kan het zijn dat u door aangifte te (laten) doen meer zorg- en/of huurtoeslag krijgt. Veel eigen bijdrageregelingen, zoals die van het CAK, gaan ook uit van het verzamelinkomen dat op uw aanslag staat.

Voor meer informatie en aanvragen van hulp kunt u terecht bij de balie van de SWOB, te bereiken via tel. 0172-614500. De balie is geopend op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur.

maandag 3 februari 2014

LAMPIONNENOPTOCHT

Vrijdag 31 januari ter gelegenheid van de verjaardag van  HKH Prinses Beatrix werd er een lampionnenoptocht gehouden door Nieuwerbrug.
Ondanks dat het weer dit jaar helemaal goed was voor een lampionnenoptocht kwamen er toch minder kinderen meelopen. De kinderen die er waren hadden erg hun best gedaan op hun kleding, fietsen en/of skelters en zelfgemaakte lampionnen.


Oranjevereniging “Prinses Juliana”

vrijdag 17 januari 2014

Aanlegverbod

Met ingang van 1 april 2013 is door een nieuwe beleidslijn van de Provincie Zuid Holland in de Oude Rijn een aanlegverbod van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum geen boten meer mogen worden aangelegd aan de openbare oevers van de Oude Rijn. Tot nu toe is de provincie terughoudend geweest met het optreden tegen ‘’foutparkeerders’’ maar met ingang van 2014 zal naar verwachting streng gehandhaafd gaan worden. Dit kan
betekenen dat naast boetes ook het wegslepen van vaartuigen door de waterwegbeheerder (Stichtse Rijnlanden) gevreesd moet worden.
Om dit te voorkomen en voor booteigenaren het genot van waterrecreatie te continueren is in Nieuwerbrug een initiatiefgroep gevormd met als doel een vergunning te verkrijgen voor de aanleg van steigers in een bepaald deel van de oude Rijn. Deze locatie is bedoeld voor kleinere boten en gelegen tussen de hectometerpalen 28.5 en 28.9 langs het jaagpad in Nieuwerbrug. Naar verwachting kunnen hier ca. 25 boten worden aangelegd.
De initiatiefgroep is in overleg met de Provincie, Gemeente en het Hoogheemraadschap met het doel om met ingang van het vaarseizoen 2014 over de vergunning te beschikken en de aanlegplaats te kunnen openen. Er zijn door deze instanties nog geen concrete toezeggingen gedaan of besluiten genomen, maar de initiatiefgroep schat de kans op een positief resultaat hoog in.
Ook wordt op dit moment intensief samengewerkt met de initiatiefgroep die in Bodegraven actief is met het realiseren van extra aanlegsteigers in de Oude Rijn.
Zodra een en ander formeel geregeld is zal de initiatiefgroep overgaan tot oprichting van een watersportvereniging.
Om goede plannen te kunnen maken is de initiatiefgroep geïnteresseerd in het aantal booteigenaren dat gebruik wil maken van deze mogelijkheid en als lid wil toetreden tot de vereniging. Men moet zich daarbij wel realiseren dat toewijzing van een ligplaats en toetreding tot de vereniging gepaard zal gaan met een jaarlijkse bijdrage in de
kosten. Hoeveel kosten dat zijn is op dit moment nog niet aan te geven.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via wsv.nieuwerbrug@gmail.com met opgaaf van naam, adres en afmetingen van de boot. De ligplaatsen worden, nadat de vergunningen zijn verleend, naar volgorde van aanmelding toegewezen.


De initiatiefgroep Watersportvereniging “Nieuwerbrug” i.o.